Бидний Бүтээгдэхүүн 
НАЙДВАРТАЙ, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ЧАНАРТАЙ, ҮНДЭСНИЙ 
Бүх төрлийн "ПОСЫН ЦААС"
Посын термаль цаасны худалдаа: 
         Монгол Улсын засгийн газраас татварын шинэчлэлд баримталж буй бодлого тэр дундаа НӨАТ-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, татварын урамшууллын систем нэвтрүүлж мөрдүүлж байгаатай холбогдуулан кассын машины үзүүлэлтэд тулгуурлан, чанарын өндөр түвшинд стандартын шаардлага хангасан цаасан бүтээгдэхүүний хамгамжийн чадавхийг нэмэгдүүлж хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагаар энэ төрлийн үйлдвэрлэл худалдааг эрхэлж байна.
Посын цаас 57х50   /1 ширхэг- 400 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас 
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 58, Банкны терминал, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 57мм, Диаметр 50мм, урт 14-16метр)
Голны хэмжээ : (Цаасан-22мм)
Цаасны зузаан : (55gsm) 55 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 240ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай алтлаг ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 2-3 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 5
 2. Title 2
Посын цаас 57х47   /1 ширхэг- 600 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас 
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 58, Банкны терминал, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 57мм, Диаметр 47мм, урт 24-26метр)
Голны хэмжээ : (Цаасан-13мм)
Цаасны зузаан : (60gsm) 60 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 100ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 3 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 2
 2. Title 3
Посын цаас 57х47   /1 ширхэг- 660 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас /MNS стандарт хангасан цаас/
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 58, Банкны терминал, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 57мм, Диаметр 47мм, урт 25метр)
Голны хэмжээ : (Цаасан-13мм)
Цаасны зузаан : (65gsm) 65 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 100ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 5 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 2
Посын цаас 80х60   /1 ширхэг- 800 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас 
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 80, Банкны АТМ, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 78мм, Диаметр 80мм, урт 24-26метр)
Голны хэмжээ : (Цаасан-19мм)
Цаасны зузаан : (60gsm) 60 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 120ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай алтлаг ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 2-3 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 2
 2. Title 2
Посын цаас 78х58 /1 ширхэг- 1100 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас /MNS стандарт хангасан цаас/
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 80, Банкны АТМ, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 78мм, Диаметр 78мм, урт 26-28метр)
Голны хэмжээ : (Цаасан-22мм)
Цаасны зузаан : (65gsm) 65 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 50ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай алтлаг ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 5 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 2
 2. Title 3
Посын цаас 78х75 /1 ширхэг- 1400 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас 
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 80, Банкны АТМ, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 78мм, Диаметр 78мм, урт 56метр)
Голны хэмжээ : (Цаасан-22мм)
Цаасны зузаан : (55gsm) 55 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 50ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай алтлаг ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 2-3 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 2
 2. Title 3
Посын цаас 80х80 /1 ширхэг- 1560 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас 
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 80, Банкны АТМ, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 80мм, Диаметр 80мм, урт 58метр)
Голны хэмжээ : (Хуванцар-17мм)
Цаасны зузаан : (60gsm) 60 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 50ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай алтлаг ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 3 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 3
 2. Title 4
 3. Title 5
 4. Title 6
Посын цаас 78х78 /1 ширхэг- 2300 төгрөг/
ЗУРАГ
Үндсэн материал : Термаль цаас /MNS стандарт хангасан цаас/
Хэрэглэх төхөөрөмж : Пос принтер 80, Банкны АТМ, бусад
Хэмжээ : (Өргөн 78мм, Диаметр 78мм, урт 58метр)
Голны хэмжээ : (Хуванцар-17мм)
Цаасны зузаан : (65gsm) 65 g/m2 ± 5 g/m2
Хайрцагтаа : 50ш -тэй ус, чийгний хамгаалалттай алтлаг ууттай.
Бичлэг хадгалах чадвар : 5 жил
Хүргэлт : Үнэгүй /Улаанбаатар хот дотор/

Захиалгын утас : 7000-5060, 90081225, 90091225
  
 1. Title 2
 2. Title 3
 3. Title 3
 4. Title 4